Missie

Missie

Visie

Visie

Contact

Contact

Vrijwilligers

Vrijwilligers

is de vraaggerichte persoonlijke zorgverlener op het gebied van zorg en welzijn. Het jonge enthousiaste team van Social Work Breda biedt antwoorden op individuele hulpvragen en maatschappelijke vraagstukken. Bij Social Work staat niet het hulpaanbod maar de hulpvraag centraal. Door maatwerk te leveren en respect te hebben voor de autonomie van het individu, staan we naast onze cliënten en bieden we kwaliteit. Social Work Breda vindt het essentieel dat mensen zelf keuzes maken en de regie over hun leven in eigen hand houden. Ieder mens heeft opgesloten krachten. Social Work Breda ontsluit en activeert deze krachten. Niet alleen van het individu, maar ook van het sociaal systeem rond een cliënt. Social Work Breda is een lerende organisatie. Wij blijven ons ontwikkelen om ook onze eigen kracht te blijven versterken.