De Kinder Instuif staat voor een creatieve middag op woensdagen van 14.00 – 15.30 uur en wordt georganiseerd door een vrijwilliger in de grote zaal van basisschool Het Noorderlicht. Naast de ondersteuning vanuit het Jeugdwerk van Social Work zijn bij de uitvoering ook Grote Broers & Zussen betrokken.

De activiteit is opgezet voor kinderen uit de wijk in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Deze creatieve middag draagt bij aan de ontwikkeling van sociale en cognitieve vaardigheden en fijne motoriek. De activiteiten zijn afwisselend en worden afgestemd met de doelgroep.

De creatieve middagen worden in 2019 gegeven op woensdag:

11-09; 25-09
09-10; 30-10
13-11; 27-11
11-12; 18-12