Wat doen wij

/Wat doen wij
Wat doen wij 2017-07-25T18:35:57+00:00

Bij Social Work Breda zijn diverse projecten onder gebracht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verschillende netwerkorganisaties en partnersDe projecten variëren van zorg en welzijn tot de veiligheid van bewoners. Kenmerkend voor alle projecten is dat deze niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers en dat er wordt ingezet op de zelfredzaamheid van mensen.

 

Buurtbemiddeling Breda
Door het inzetten van speciaal opgeleide vrijwilligers, biedt Social Work Breda buurtgenoten in de gemeente Breda een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding om vroegtijdig conflicten in de buurt samen met beide partijen op te lossen.

Buurtpreventie Breda
Social Work Breda draagt in verschillende wijken van de gemeente Breda bij aan een veilige en leefbare buurt, waarbij de inzet van vrijwilligers onmisbaar is.

CJG oftewel (het vrijwilligersgedeelte van) het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda – Werkendam – Woudrichem
De vrijwilligerscoördinatoren van het CJG Breda bieden kinderen en jongeren ondersteuning door de inzet van actieve ouders en jongeren. Ook wordt vanuit Social Work Breda de coördinatie voor CJG Werkendam – Woudrichem geregeld.

Jeugdwerk Breda
Social Work Breda biedt in verschillende wijken van de gemeente Breda, door middel van de inzet van speciaal opgeleide vrijwilligers, een vraaggerichte werkvorm aan met als doel bij te dragen aan opgroeiondersteuning.

Kamers met Kansen Breda
Social Work Breda biedt jongeren met een rugzakje een vorm van innovatieve huisvesting aan. Met hulp van van speciaal opgeleide vrijwilligers worden deze jongeren binnen twee jaar begeleid naar zelfstandigheid.

Samen uit Elkaar
Social Work Breda probeert, door middel van de inzet van speciaal opgeleide vrijwilligers, partners -al dan niet met kinderen- te behoeden voor het risico van vervorming van het echtscheidingsproces naar een vechtscheidingsproces.