Binnen de gemeente Breda moeten kinderen en jongeren kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Naast de kansen die ze geboden krijgen op school is het noodzakelijk dat er ook in de wijk initiatieven zijn die vrije tijd, talenten en competenties aanwakkeren van de kinderen en jongeren.

Social Work Breda wil door middel van de inzet van Jeugdwerk een positief opvoed- en opgroeiklimaat creëren in de wijken van de gemeente Breda. Het doel dat Social Work Breda hierbij heeft, is het vergroten van talent- en competentie ontwikkeling  van de Bredase jeugd tussen de 0 en 23 jaar oud. De jeugdwerker richt zich dan ook met name op het ontplooien van talenten van de jongeren, waarbij hij ook een preventieve en signalerende rol heeft in de wijk. De jeugdwerker kan daarbij nauw samenwerken met CJG Breda.

De jeugdwerker is zichtbaar in de wijk zodat ouders, en/of de kinderen zelf, een aanspreekpunt hebben in de wijk waar zij hun (ondersteunings)vragen kwijt kunnen.

Zo zijn ‘het Pukplein’, ‘De Buurtsalon’, ‘Buitenspeelproject ‘t Turfje’, ‘Speel-o-theek De Speelhoek’, en ‘Kinderinstuif‘ succesvolle vrijwilligersinitiatieven die het Jeugdwerk ondersteunt.

Meer weten? Vraag het Joost en/of Eline of klik hier voor meer informatie.

‘Wat er ook speelt in de wijk, laat het vooral de kinderen zijn’

(076) 7370047
jgravemade@socialworkbreda.nl

werkdagen: ma t/m vrij

‘Mooi om te zien dat de kracht zit in de (jeugdige) bewoners van de wijk zelf.’

(06) 580 224 39
ebarbanson@socialworkbreda.nl

werkdagen: di t/m vrij