SWB denkt dat de onderstaande ‘ingrediënten’ Jeugdwerk tot een succes kunnen maken.

1. Een preventieve rol vraagt om nabijheid
2. Duurzame betrokkenheid van ouders en vrijwilligers
3. Kartrekker in de wijk, jeugdwerker die er voor gaat!
4. Spin in het web van vitale coalities
5. Maatwerk door wijkgerichte aanpak