Ondersteund door het Jeugdwerk van SWB heeft dit bewonersinitiatief een speelplein gecreëerd voor de kinderen en jongeren in de buurt. Zowel het creëren als het beheren wordt volledig gedaan door bewoners.

Locatie: Jan van der Heijdenstraat (Breda)