Wie zijn wij

/Wie zijn wij
Wie zijn wij 2018-09-03T10:58:49+00:00

Stichting Social Work Breda (SWB) is een jonge moderne organisatie die opereert op de scheidslijn van de hulpverlening en het welzijnswerk, en is onderdeel van drie netwerkorganisaties: Zorg voor Elkaar, CJG (CJG Breda, CJG Werkendam-Woudrichem) en Kamers met Kansen Breda.

‘Vrijwillig waar kan, betaald waar nodig’
Social Work Breda is er op gericht om burgers te laten participeren bij het oplossen van sociale vraagstukken die zich voordoen in deze maatschappij met als doel het bereiken van een grotere mate van sociale cohesie binnen de gemeente Breda. In het korte bestaan van de organisatie heeft Social Work Breda zich op de Bredase sociale kaart gezet als een betrouwbare bron van hulp voor burgers en heeft het een breed netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd. Social Work Breda heeft een ruime mate aan ervaring in het uitvoeren van projecten gericht op het vergroten van de sociale cohesie binnen de gemeente Breda middels de inzet van vrijwilligers, onder begeleiding van professionals. Het motto ‘vrijwillig waar kan, betaald waar nodig’  is één van de motto’s welke centraal staat in de werkwijze van Social Work Breda.

Een greep uit een aantal projecten waarbij vrijwilligers cruciaal zijn:

Buurtbemiddeling Breda
Door het inzetten van speciaal opgeleide vrijwilligers, biedt Social Work Breda buurtgenoten in de gemeente Breda een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding om vroegtijdig conflicten in de buurt samen met beide partijen op te lossen.

CJG oftewel (het vrijwilligersgedeelte van) het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda – Werkendam – Woudrichem
De vrijwilligerscoördinatoren van het CJG Breda bieden kinderen en jongeren ondersteuning door de inzet van actieve ouders en jongeren. Ook wordt vanuit Social Work Breda de coördinatie voor CJG Werkendam – Woudrichem geregeld.

Siriuz, kansrijk met een zetje is het mentoraatsprogramma van de stichting Social Work Breda. Al meer dan tien jaar bieden wij met ons programma ondersteuning aan kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Gedurende 1 – 1,5 jaar krijgen deze leerlingen ondersteuning van een mentor.

Jeugdwerk Breda
Social Work Breda biedt in verschillende wijken van de gemeente Breda, door middel van de inzet van speciaal opgeleide vrijwilligers, een vraaggerichte werkvorm aan met als doel bij te dragen aan opgroeiondersteuning.

Kamers met Kansen Breda
Social Work Breda biedt jongeren met een rugzakje een vorm van innovatieve huisvesting aan. Met hulp van van speciaal opgeleide vrijwilligers worden deze jongeren binnen twee jaar begeleid naar zelfstandigheid.

Samen uit Elkaar
Social Work Breda probeert, door middel van de inzet van speciaal opgeleide vrijwilligers, partners met kinderen te behoeden voor het risico van vervorming van het echtscheidingsproces naar een vechtscheidingsproces.